Si no puedes ver bien esta newsletter haz click aquí

 
KE Aukera
 

 

Abiapuntuko hausnarketa, Diagnostikoa eta
IKT Ekintza Plana

 
 

ZER PROPOSATZEN DIZUEGU?

3 hilabetetan egiten den IKT proiektua; 3 etapa ezberdintzen dira:

•Abiapuntuko hausnarketa
•IKT Diagnostikoa
•IKT Ekintza plana


Ikastetxeok aholkulari espezializatuen laguntza izango duzue prozesu guztia egiteko. Kristau Eskolak onetsitako adituak dira eta etapa guztietan beraien etengabeko laguntza izango duzue.


 

KURTSOA

2017ko Martxoa - Ekaina bitartean

 

IRAUPENA GUZTIRA

13-15 ORDU

 

IZEN EMATEA

Otsailaren 13tik martxoaren 6ra

KEko plataformaren bitartez

 

 

KOSTEA
2.770€
(Horietatik, SARE HEZKUNTZA GELAN 2016/2017 programako 1.920 euroko dirulaguntza jasotzen dute)

 

 

Reflexión estratégica, Diagnóstico y
Plan de Actuación TIC

 
 

¿QUÉ OS PROPONEMOS?

Es un proyecto TIC a realizar en 3 meses en el que se distinguen 3 etapas distintas:

•Reflexión de partida
•Diagnóstico TIC
•Plan de Actuación TIC


El centro realizará todo este proceso con el acompañamiento directo de consultores especializados, expertos reconocidos y por los GVA de Kristau Eskola, superando cada etapa con apoyo y asesoramiento continuo.

 

 

CURSO

Entre Marzo y Junio del 2017

 

DURACIÓN TOTAL

13-15 HORAS

 

MATRÍCULA

Del 13 de febrero al 6 de marzo

Mediante la plataforma de KE

 

 

COSTE
2.770€
(de los cuales 1.920€ serán financiados por el programa SARE HEZKUNTZA GELAN 2016/2017)

 

 

INFORMAZIO LAGUNGARRIA / INFORMACIÓN ÚTIL

 

Zalantzaren bat izanez gero, jarri harremanetan gurekin:
aarostegi@kristaueskola.eus
943 44 56 88

 

En caso de duda, poneros en contacto con nosotros:
aarostegi@kristaueskola.eus
943 44 56 88

 
 

 

Kristau Eskola,
Santesteban Musikaria 3, 2º 20011 Donostia
Tel. 943 445688
Fax: 943445234
kristaueskola@kristaueskola.eus

 
 

Si deseas darte de baja de este boletín haz click en el siguiente enlace: Baja